ประเภทธุรกิจ
:
ธุรกิจอาหารสำเร็จรูป
ลักษณะกิจการ
:
ธุรกิจแฟรนไชส์
ชื่อตราสินค้า
:
“ซุปเปอร์หมู”
จุดเด่นของสินค้า
:
หมูย่างสูตรพิเศษ เนื้อนุ่ม อร่อย รูปแบบไม่เหมือนใคร
ราคาขาย
:
10 บาท / ไม้ ( ขายส่งในราคา 7 บาท / ไม้ )
จุดเด่นของธุรกิจ
:
ลงทุนน้อย คืนทุนเร็ว เป็นธุรกิจสูตรสำเร็จ
เงินลงทุน
:
แบบที่ 1 แบบเคาน์เตอร์ 15,000 บาท
  แบบที่ 2 แบบรถเข็น 20,000 บาท
แบบที่ 3 แบบรถพ่วง 25,000 บาท
แรงงาน
:
1 คน ขึ้นไป
ทำเล
:
แหล่งชุมชน ตลาด สถาบันการศึกษา ห้างสรรพสินค้า
   • มีทำเล ห่างจาก “ซุปเปอร์หมู” ร้านเดิมไม่ต่ำกว่า 500 เมตร
   • มีความตั้งใจมุ่งมั่น มนุษย์สัมพันธ์ดี และ รักการงานขาย
   • มีความพร้อมที่จะรักษามาตรฐานตามนโยบาย “ซุปเปอร์หมู”

   
 
รายการ
แบบที่ 1
แบบเคาน์เตอร์
แบบที่ 2
แบบรถเข็น
    1. คีออส (เคาน์เตอร์,รถเข็น,รถพ่วง)
1 ชุด
1 ชุด
    2. ป้ายใหญ่ตรา “ซุปเปอร์หมู”
1 แผ่น
1 แผ่น
    3. ธงญี่ปุ่น
2 ผืน
4 ผืน
    4. สติ๊กเกอร์ตรา “ซุปเปอร์หมู”
3 แผ่น
4 แผ่น
    5. สติ๊กเกอร์สโลแกน
3 แผ่น
3 แผ่น
    6. เสื้อตรา “ซุปเปอร์หมู”
2 ตัว
2 ตัว
    7. ผ้ากันเปื้อน ตรา “ซุปเปอร์หมู”
1 ตัว
1 ตัว
    8. หมวก ตรา “ซุปเปอร์หมู”
1 ใบ
1 ใบ
    9. ตู้กระจก
1 ตู้
1 ตู้
    10. เตาแก๊สระบบอินฟาเรด
1 ชุด
2 ชุด
    11. ถังแก๊สพร้อมอุปกรณ์ครบชุด
1 ชุด
1 ชุด
    12. เหล็กคีบหมู สำหรับย่าง
1 อัน
2 อัน
     13. ถาดอลูมิเนียม
1 ใบ
2 ใบ
    14. จานเมลามีน
1 ใบ
2 ใบ
    15. ถุงหูหิ้ว 6” x 14” ตรา “ซุปเปอร์หมู”
4 แพ็ค
8 แพ็ค
    16. ถุงร้อน 4” x 8” ตรา “ซุปเปอร์หมู”
2 แพ็ค
4 แพ็ค
    17. ใบปลิว
500 ใบ
500 ใบ
   
จำนวนไม้ / วัน
รายได้ / วัน
( 10 บาท/ไม้ )

กำไร / วัน
กำไร / เดือน
ระยะเวลาคืนทุน
แบบเคาน์เตอร์

ระยะเวลาคืนทุน
แบบรถเข็น
ระยะเวลาคืนทุน
แบบรถพ่วง
200 ไม้
300 ไม้
500 ไม้
2,000 .- / วัน
3,000 .- / วัน
5,000 .- / วัน
600 .- / วัน
900 .- / วัน
1,500 .- / วัน
18,000 .- / เดือน
27,000 .- / เดือน
45,000 .- / เดือน
25 วัน
17 วัน
10 วัน
34 วัน
23 วัน
14 วัน
42 วัน
28 วัน
17 วัน

*** ตัวอย่างข้างต้นเป็นการประเมินขั้นต่ำสุดเท่านั้น ***
*** ผู้ลงทุนสามารถมีกำไรจากสินค้าอื่นเพิ่มเติมเช่น ข้าวเหนียว 5 ก.ก. กำไร 100 บาท/วัน ***
*** 10 ก.ก. กำไร 200 บาท/วัน***


*** การคำนวณราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพแวดล้อม ทำเลที่ตั้ง และปริมาณลูกค้าของแต่ละสถานที่ ***